Zoltán Sándor 1943-ban született Budapesten. Magántanulmányait Bálint Endrénél és Szilágyi Máriánál végezte. 1978-tól 1985-ig az NSZK-ban élt, majd 1994-ben költözött Győrbe.

Az 1970-es években még Max Ernst és Bálint Endre hatását mutató szürrealista kollázsokat alkotott. Innen jutott el az ún. dobozművekhez: talált tárgyakból, gyermekjátékokból, újságkivágásokból és fényképekből készít doboznyi méretű, kirakatszerűen berendezett alkotásokat. A művek szürreális asszoszicációk alapján egy-egy hermetikusan elzárt magánvilágot alkotnak. Egyesülnek rajtuk a popkultúra elemei a történelmi és társadalmi utalásokkal. A dobozművek párhuzamba állíthatók a francia újrealisták és az amerikai pop-art assemblage-műveivel is.

Műveit magyar magán- és közgyűjtemények őrzik.